Joke Steigstra - biografiewerk

Biografisch gesprek

 

Als het leven je toelacht, sta je misschien niet zo vaak stil bij je binnenwereld. In ieder leven zijn er ook tijden dat het niet vanzelf verder gaat. Dan kan een goed gesprek helpen om je situatie te verhelderen en je weg weer te vinden.

Als biografisch coach luister ik met belangstelling naar jouw verhaal. Ik stel verdiepende vragen en zoek met je naar verbanden en thema’s die oplichten. Samen terugkijken brengt bewustzijn voor wie jij in wezen bent. Die zelfkennis geeft kracht en sterkt je om keuzes te maken voor de toekomst.

Biografische coaching is bedoeld voor wie met een vraag leeft, overzicht wil krijgen, zichzelf beter wil leren kennen, zich afvraagt hoe verder te gaan, door een dal gaat of betekenis en samenhang wil ontdekken.

Kennismaken

Elk traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek zoeken we je eigenlijke vraag en vertel ik een en ander over de werkwijze. We bespreken een coachroute die op jouw vraag en situatie is afgestemd en je slaapt er een nachtje over als je wilt.

Coaching is altijd maatwerk. Om toch een indruk te geven volgt hier een algemene beschrijving van de gespreksvormen. Thuiswerk als schrijf- of tekenopdrachten kunnen onderdeel uitmaken van het traject.

Biografisch drieluik

Bij een drieluikgesprek breng je een thema of een gebeurtenis uit je leven in beeld. In het gesprek erover zie je wat er gebeurde en hoe je dit kunt duiden in het grotere verband van je levensverhaal.

Het is een vorm van begeleide reflectie die diepgaande zelfkennis geeft. Die kan je ondersteunen bij het maken van keuzes of het nemen van een besluit.

Duur: 1 of 2 gesprekken

Zelfportret door vier vensters

Dit traject gaat over je leven nu, waar je staat en waar je naar op weg bent. We onderzoeken in vier gesprekken vier levensvelden: fysiek en omgeving  - gezondheid, energie en gewoontes  - beleving, motieven, verlangen - keuzes en besluiten.

We ronden het traject af met een vijfde gesprek: een samenvatting van de essentie voor nu en zicht op je volgende stap. Dit geeft je inzicht, rust, zelfsturing en daadkracht.

Duur: 5 of 6 gesprekken

Levensloop in beeld

In een levenslooptraject onderzoeken we per gesprek een levensfase van zeven jaar. In zeven jaar tijd vernieuw je al je lichaamscellen en elke zeven jaar vraagt het leven ons iets nieuws te ontwikkelen. Hoe heb jij dat gedaan? We maken een reis door je leven. Je vormt je zo een beeld van je eigen biografie door alle levensfasen heen, met de belemmeringen, ontwikkelingen, uitdagingen en kansen. 

Je ontdekt terugkerende thema's en ervaart je levenskracht. Het draagt bij aan je gevoel van eigenwaarde en autonomie.

Duur: afhankelijk van je leeftijd 6 tot 9 gesprekken


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Joke Steigstra © 2017. All Rights Reserved. Beheer